Studenti practicieni - studenti activi si integrati

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa". Titlul proiectului: "Studenti practicieni - studenti activi si integrati" Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176.

Anunturi

2013-06-07

S U B V E N T I I L E SI P R E M I I L E

SUBVENTIILE SI PREMIILE pentru ESEU vor fi achitate prin ordin de plata in cont ...

Mai mult ...

2013-06-05

Conferinta

Pe data de 19.06.2013 - va invitam la sala Amfiteatru din str. Ion Ghica nr.13 l ...

Mai mult ...

2012-07-17

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-07-16

COMUNICAT PROCEDURA ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-05-15

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE CONSUMABILE ECHIPAMENTE IT ANUN ...

Mai mult ...

2012-04-30

ACHIZITIE MOBILIER

ACHIZITIE MOBILIER ANUNT - Mai mult ...

2012-04-26

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE SERVICII PENTRU DEZVOLTARE SISTEM HELPDESK PENTRU CONSILIERE IN CARIE ...

Mai mult ...

2012-02-28

Seminar 6 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 27 aprilie 2012, orele 11:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2012-02-27

Seminar 5 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 23 aprilie 2012, orele 12:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Bucur ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 4 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 13 aprilie 2011, orele 11,00, la Craiova în amfiteatrul din Str. Vasile ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 3 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Miercuri 11 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din B ...

Mai mult ...

2012-02-25

Seminar 2 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 9 aprilie 2011, orele 16,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2012-02-24

Seminar pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 5 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Brasov ...

Mai mult ...

2012-02-23

Intalnirea de lucru a membrilor Echipei de implementare

27 Februarie 2012 ora 16:60, Șos. Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei) ...

Mai mult ...

2012-01-25

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

2012-01-15

Incep stagiile de practica

Începând cu luna ianuarie a acestiu an, vor începe stagiile de practica stude ...

Mai mult ...

2011-11-20

DIGITAL LIFE : Prezent si viitor

In perioada 29-30 noiembrie 2011 se va desfasura evenimentul "DIGITAL-LIFE: prez ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-04-26

Concurs de idei...

A fost deschis concursul pentru identificarea celor mai bune idei de imbunatatir ...

Mai mult ...

2011-04-25

Seminar 6: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 29 aprilie 2011, orele 10,30, la sediul Universitatii SPIRU HARET di Crai ...

Mai mult ...

2011-04-24

Seminar 5: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 15 aprilie 2011, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2011-03-23

Seminar 4: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 14 aprilie 2011, orele 14,00 la sediul Universitatii Nationale de Aparare - ...

Mai mult ...

2011-03-22

Seminar3: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 11 aprilie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-11

Seminar2: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 21 martie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-01

Seminar diseminare bune practici

Joi 10 martie 2011, orele 14,00, în amfiteatrul A5 din Campusul Didactica se v ...

Mai mult ...

2011-02-10

Atribuire contract de furnizare DVD-uri

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-16

Atribuire SERVICII ACHIZITII

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-06

Atribuire SERVICII GRAFICA

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2010-12-23

Atribuire AUDIT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor si aplic& ...

Mai mult ...

2010-11-10

Seminarii pentru tutori...

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2010 intre orele 9-16 repectiv 9-14 precum ...

Mai mult ...

2010-09-29

Conferinta de lansare a proiectului

Miercuri, 29 septembrie 2010, la sediul Universităţii“Spiru Haret” ...

Mai mult ...

2010-09-23

www.studentipracticieni.ro v2.0

Astazi s-a lansat versiunea 2.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

2010-09-01

www.studentipracticieni.ro v1.0

Astazi s-a lansat versiunea 1.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

0000-00-00

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA MUNCII PRIVIND

EFECTUAREA PRACTICII DE CĂTRE STUDENŢI

ÎN CADRUL PROIECTULUI

POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”

 

În legislaţia din România termenul de „protecţia muncii” a fost înlocuit cu „securitatea şi sănătatea în muncă” odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.319/14 iulie 2006, lege care transpune Directiva Consiliului Europei nr. 89/391 CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

 

LEGISLATIA SPECIFICA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

 1. Legea 53/2003 – Codul Muncii
 2. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 4. Norme metodologice de aplicare a legii securităţii şi sănătăţii muncii nr.319/2006.

1. Dispoziţii generale şi elemente organizatorice

Practica este activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practicantuleste studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea obligaţiilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizatorulde practică este instituţia de învăţământ universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.

Partenerul de practicăeste o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care participă la procesul de instruire practică a studenţilor.

Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pa baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiate între organizator şi partenerul de practică.

Practica se desfăşoară pe baza unei programe analitice/portofoliu de practică, întocmită (întocmit) de instituţia de învăţământ a practicantului.

  

2. Obligaţiile părţilor

           2.1. Partenerul de practică

 - să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;

- să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze, să organizeze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor;

- să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale, fără a depăşi ora 20,00;

- pe perioada de practică, partenerul de practică, împreună cu reprezentantul instituţiei de învăţământ (coordonatorul de practică pe specializări) urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalizează eventualele abateri sau disfuncţionalităţi instituţiei de învăţământ;

- partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor;

- partenerul de practică este obligat să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitică/portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;

- partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.

 

          2.2. Practicantul

 - are obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice/protofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de instituţia de învăţământ de unde provin;

- este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice activităţii desfăşurate;

- prezenţa la practică este obligatorie; în caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, complectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică;

- participă activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor de securitate şi sănătate în muncă, specifice acelor activităţi.

 

3. Norme de securitate şi sănătate de muncii

           3.1. Sarcinile şi obligaţiile partenerului de practică

 - Pentru studenţii practicanţi, partenerul de practică stabileşte reguli privind instruirea şi însoţirea acestora prin instituţie.

- Partenerii de practică va asigura instruirea introductiv–generală a studenţilor practicanţi privind activităţile specifice ale instituţiei, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei, în general şi se va consemna în fişa de instruire colectivă.

- Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către partenerul de practică şi un exemplar de către conducătorul de practică.

- Instruirea la locul concret de desfăşurare a practicii se face de către partenerul de practică pe baza tematicilor stabilite şi va cuprinde:

 • informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice;
 • prevederile instrucţiunilor proprii elaborate;
 • măsuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea personalului;
 • prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în munca privind activităţile specifice;
 • instruirea va cuprinde în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care studentul practicant o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

           3.2. Sarcinile şi obligaţiile coordonatorului de practică

 Coordonatorii de practică au următoarele obligaţii:

 • însoţeşte studenţii practicanţi pe timpul desfăşurării practicii la partenerul de practică;
 • asigură participarea studenţilor practicanţi la instruirile referitoare la securitatea şi sănătatea muncii efectuate de către reprezentanţii partenerului de practică;
 • respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice locului de desfăşurare a practicii;
 • păstrează un exemplar al fişelor de instruire colectivă a studenţilor practicanţi întocmite de către partenerul de practică.

          3.3. Sarcinile şi obligaţiile practicantului

Fiecare practicant trebuie să îşi  desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de practică, drept pentru care îi revin următoarele obligaţii:

- să participe la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii efectuate de către partenerul de practică;

- să utilizeze corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să-l pună la locul destinat pentru păstrare;

- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice, clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

- să comunice imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea şi sănătatea practicanţilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

- să aducă la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de practică accidentele suferite de propria persoană;

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

- să dea relaţiile solicitate de către inspectori de muncă şi inspectori sanitari.

Obligaţiile practicanţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii partenerului de practică.

 

Informare şi publicitate

În perioada de raportare au fost desfăşurate următoarele activităţi de informare şi publicitate:

- Elaborarea unui Plan de Comunicare în cadrul proiectului, cu referire la tipurile de mesaje, cui se adresează şi când, acestea  urmărind informarea publicului asupra proiectului, sensibilizarea mediului universitar din România, o informare mai bună a celor implicaţi în implementarea proiectului

- O bună informare a membrilor echipei de implementare a proiectului a avut loc prin desfăşurarea de şedinţe ale echipei de proiect, cel puţin odată pe lună

- Organizarea mai multor  întâlniri şi reuniuni cu diferite grupuri implicate sau interesate de proiect, ca de exemplu:

a) Seminar de formare a cadrelor didactice privind stagiile de practică;

b) Întâlniri periodice ale membrilor echipei de implementare a proiectului cu studenţii sau masteranzii din grupurile ţintă;

c) Prezentarea şi promovarea proiectului în rândul personalului auxiliar şi a celui din secretariatele facultăţilor;

d) Informarea cadrelor didactice ale celor două universităţi au fost informate despre proiect, în cadrul                                                                                                                       unui seminar, pentru instruirea la cursuri a studenţilor/masteranzilor în privinţa stagiilor de practică;

e) Au fost organizate si desfăşurate 2 seminarii cu tutorii având ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor tutoriale şi instruirea lor pentru înţelegerea cerinţelor proiectului privind desfăşurarea stagiilor de practica a studenţilor;

 • Desfăşurarea a 2 seminarii (în 10 şi 21 Martie 2011) cu studenţii/masteranzii, tutorii si cadrele didactice coordonatoare a practicii studenţeşti pentru schimb de experienţă, lecţii învăţate si bune practici în privinţa derulării stagiilor de practică

-  Realizarea şi transmiterea de comunicate de presă în mass-media

-  Crearea unei pagini de internet a proiectului ( www.studentipracticieni.ro) şi a unui forum de discuţii on-line

- Organizarea şi desfăşurarea unei Conferinţe naţionale de lansare şi promovare a Proiectului, în Bucureşti, Amfiteatrul de la sediul  din str.I.Ghica, în data de 29.09.2010, cu participarea a peste 200 de invitaţi, inclusiv din teritoriu ( Braşov, Constanţa, Vâlcea, Dolj, Argeş)

- Elaborarea şi distribuirea de materiale promoţionale: invitaţii, mape de prezentare, pliante, afişe, bannere, broşuri, blocnotes individualizat cu antetul proiectului.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.