Studenti practicieni - studenti activi si integrati

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa". Titlul proiectului: "Studenti practicieni - studenti activi si integrati" Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176.

Anunturi

2013-06-07

S U B V E N T I I L E SI P R E M I I L E

SUBVENTIILE SI PREMIILE pentru ESEU vor fi achitate prin ordin de plata in cont ...

Mai mult ...

2013-06-05

Conferinta

Pe data de 19.06.2013 - va invitam la sala Amfiteatru din str. Ion Ghica nr.13 l ...

Mai mult ...

2012-07-17

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-07-16

COMUNICAT PROCEDURA ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-05-15

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE CONSUMABILE ECHIPAMENTE IT ANUN ...

Mai mult ...

2012-04-30

ACHIZITIE MOBILIER

ACHIZITIE MOBILIER ANUNT - Mai mult ...

2012-04-26

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE SERVICII PENTRU DEZVOLTARE SISTEM HELPDESK PENTRU CONSILIERE IN CARIE ...

Mai mult ...

2012-02-28

Seminar 6 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 27 aprilie 2012, orele 11:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2012-02-27

Seminar 5 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 23 aprilie 2012, orele 12:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Bucur ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 4 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 13 aprilie 2011, orele 11,00, la Craiova în amfiteatrul din Str. Vasile ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 3 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Miercuri 11 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din B ...

Mai mult ...

2012-02-25

Seminar 2 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 9 aprilie 2011, orele 16,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2012-02-24

Seminar pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 5 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Brasov ...

Mai mult ...

2012-02-23

Intalnirea de lucru a membrilor Echipei de implementare

27 Februarie 2012 ora 16:60, Șos. Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei) ...

Mai mult ...

2012-01-25

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

2012-01-15

Incep stagiile de practica

Începând cu luna ianuarie a acestiu an, vor începe stagiile de practica stude ...

Mai mult ...

2011-11-20

DIGITAL LIFE : Prezent si viitor

In perioada 29-30 noiembrie 2011 se va desfasura evenimentul "DIGITAL-LIFE: prez ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-04-26

Concurs de idei...

A fost deschis concursul pentru identificarea celor mai bune idei de imbunatatir ...

Mai mult ...

2011-04-25

Seminar 6: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 29 aprilie 2011, orele 10,30, la sediul Universitatii SPIRU HARET di Crai ...

Mai mult ...

2011-04-24

Seminar 5: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 15 aprilie 2011, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2011-03-23

Seminar 4: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 14 aprilie 2011, orele 14,00 la sediul Universitatii Nationale de Aparare - ...

Mai mult ...

2011-03-22

Seminar3: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 11 aprilie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-11

Seminar2: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 21 martie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-01

Seminar diseminare bune practici

Joi 10 martie 2011, orele 14,00, în amfiteatrul A5 din Campusul Didactica se v ...

Mai mult ...

2011-02-10

Atribuire contract de furnizare DVD-uri

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-16

Atribuire SERVICII ACHIZITII

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-06

Atribuire SERVICII GRAFICA

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2010-12-23

Atribuire AUDIT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor si aplic& ...

Mai mult ...

2010-11-10

Seminarii pentru tutori...

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2010 intre orele 9-16 repectiv 9-14 precum ...

Mai mult ...

2010-09-29

Conferinta de lansare a proiectului

Miercuri, 29 septembrie 2010, la sediul Universităţii“Spiru Haret” ...

Mai mult ...

2010-09-23

www.studentipracticieni.ro v2.0

Astazi s-a lansat versiunea 2.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

2010-09-01

www.studentipracticieni.ro v1.0

Astazi s-a lansat versiunea 1.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

0000-00-00

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...METODOLOGIA

organizării şi desfăşurării concursului pentru identificarea şi selecţia
celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică în cadrul proiectuluiPOSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi”

 

– Revizuită –

 

 

1. Scopul concursului

Concursul pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a modului derulare a stagiilor de practică se desfăşoară pentru a organiza practica de specialitate astfel încât studenţii/masteranzii să dobândească pe perioada studiilor abilităţile practice necesare integrării mai uşoare pe piaţa muncii. Concursul se organizează în cadrul Universităţii Spiru Haret şi alUniversităţii Naţionale de Apărare Carol I,  denumite în continuare Organizator de practică.

Concursul are în vedere ridicarea nivelului calitativ al programelor universitare de practică pentru studiile de licenţă şi masterat şi diseminarea cunoştinţelor dobândite astfel încât participanţii să dispună de competenţele şi abilităţile profesionale cerute în economia de piaţă din cadrul societăţii actuale bazată pe cunoaştere.

 

2. Reguli generale de organizare a concursului

2.1. Studenţii/masteranzii care participă la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” au dreptul să participe la concurs conform prezentei metodologii.

2.2. Participarea studenţilor/masteranzilor la concursul pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a stagiilor de practică se face în conformitate cu prevederile punctului 4 din prezenta metodologie.

2.3. Echipa de management a proiectului înscrie de drept la concurs pe toţi studenţii/masteranzii Organizatorului de practică, care au efectuat stagiul de practică în anul organizării concursului şi au promovat Colocviul/Examenul conform Planului de Învăţământ.

2.4. Studenţii/ masteranzii care doresc să paticipe la concurs vor elabora un eseu privind îmbunătăţirea practicii de specialitate (maximum 6-7 pagini A4, font Arial 12 pct.) pe care îl vor încărca pe platforma e-learning Blackboard, la adresa bb.spiruharet.ro. Autentificarea se face prin introducerea datelor de identificare (Username şi Password), aşa cum se procedează la examenele din sesiunile curente. În secţiunea cursuri se accesează disciplina Practica de specialitate Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi. Pentru încărcarea eseului se parcurg succesiv etapele descrise în secţiunea Instrucţiuni a cursului deschis.

2.5. Grila de punctaj în funcţie de care vor fi evaluate eseurile depuse de participanţii la concurs va fi afişată pe site-ul www.studentipracticieni.ro, odată cu afişarea rezultatelor finale.

2.6. Evaluarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a stagiilor de practică pentru studiile de licenţă şi masterat va fi făcută de către coordonatorii de practică, pe specializări, cu avizul echipei de management a proiectului.

 

3. Criterii de selectare a celor mai bune idei de îmbunătăţire a practicii de specialitate cuprinse în eseurile prezentate la concurs

3.1. Se apreciază gradul de originalitate şi nivelul de generalizare a ideilor de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a stagiilor de practică din eseurile prezentate;

3.2. Se apreciază ideile care pot conferi studenţilor/masteranzilor o îmbunătăţire a abilităţilor practice, pe domeniul lor de specialitate.

3.3. Se apreciază estimarea costurilor pe care le implică aplicarea propunerii pentru student/masterand şi organizatorul de practică.

 

 

4. Alcătuirea clasamentului

4.1. Clasamentul cu cele mai bune idei de îmbunătăţire a practicii de specialitate se întocmeşte pe specializări,  în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute;

4.2. Se întocmeşte un clasament pentru studenţi şi un clasament pentru studenţi/masteranzi, pe fiecare specializare.

 

 

5.      Metodologia de evaluare a eseurilor şi de alcătuire a clasamentului

5.1. Ideile incluse în concurs sunt evaluate pe principiul secretului identităţii autorului şi al dublei evaluări.

5.2. Fiecare evaluator acordă o notă fiecărui eseu care i-a fost repartizat.

5.3. Nota acordată reprezintă media aritmetică rotunjită la două zecimale pentru fiecare din eseurile evaluate.

5.4. Clasamentul cu cele mai bune de idei de îmbunătăţire a practicii se formează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, conform prezentei metodologii de evaluare.

5.5. Se califică pentru concurs toate eseurile care obţin minimum nota 5,00 (nota obţinută = punctajul acordat X 2 ).

5.6. Se întocmeşte un clasament pentru studenţi şi un clasament pentru masteranzi.

5.7. Premiile se acordă procentual pentru fiecare categorie de participanţi, studenţi­masteranzi în funcţie de ponderea acestora în grupul ţintă.

 

6. Premii acordate

6.1. Se acordă premiul I în valoare de 1.850 lei/student/masterand/stagiu de practică – studenţilor/masteranzilor din grupul ţintă care au identificat cele mai bune idei de îmbunătăţire a practicii de specialitate, reprezentând un procent de 5% din numărul studenţilor şi masteranzilor înscrişi la concurs.

6.2. Se acordă premiul II, în valoare de 925 lei/student/masterand/stagiu de practică, pentru un procent de 10% din numărul studenţilor şi masteranzilor din grupul ţintă al proiectului, care s-au înscris la concurs.

6.3. Se acordă premiul III, în valoare de 450 lei/student/masterand/stagiu de practică, pentru un procent de 15% din numărul studenţilor şi masteranzilor din grupul ţintă al proiectului, care s-au înscris la concurs.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.