Studenti practicieni - studenti activi si integrati

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa". Titlul proiectului: "Studenti practicieni - studenti activi si integrati" Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176.

Anunturi

2013-06-07

S U B V E N T I I L E SI P R E M I I L E

SUBVENTIILE SI PREMIILE pentru ESEU vor fi achitate prin ordin de plata in cont ...

Mai mult ...

2013-06-05

Conferinta

Pe data de 19.06.2013 - va invitam la sala Amfiteatru din str. Ion Ghica nr.13 l ...

Mai mult ...

2012-07-17

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-07-16

COMUNICAT PROCEDURA ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-05-15

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE CONSUMABILE ECHIPAMENTE IT ANUN ...

Mai mult ...

2012-04-30

ACHIZITIE MOBILIER

ACHIZITIE MOBILIER ANUNT - Mai mult ...

2012-04-26

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE SERVICII PENTRU DEZVOLTARE SISTEM HELPDESK PENTRU CONSILIERE IN CARIE ...

Mai mult ...

2012-02-28

Seminar 6 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 27 aprilie 2012, orele 11:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2012-02-27

Seminar 5 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 23 aprilie 2012, orele 12:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Bucur ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 4 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 13 aprilie 2011, orele 11,00, la Craiova în amfiteatrul din Str. Vasile ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 3 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Miercuri 11 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din B ...

Mai mult ...

2012-02-25

Seminar 2 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 9 aprilie 2011, orele 16,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2012-02-24

Seminar pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 5 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Brasov ...

Mai mult ...

2012-02-23

Intalnirea de lucru a membrilor Echipei de implementare

27 Februarie 2012 ora 16:60, Șos. Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei) ...

Mai mult ...

2012-01-25

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

2012-01-15

Incep stagiile de practica

Începând cu luna ianuarie a acestiu an, vor începe stagiile de practica stude ...

Mai mult ...

2011-11-20

DIGITAL LIFE : Prezent si viitor

In perioada 29-30 noiembrie 2011 se va desfasura evenimentul "DIGITAL-LIFE: prez ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-04-26

Concurs de idei...

A fost deschis concursul pentru identificarea celor mai bune idei de imbunatatir ...

Mai mult ...

2011-04-25

Seminar 6: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 29 aprilie 2011, orele 10,30, la sediul Universitatii SPIRU HARET di Crai ...

Mai mult ...

2011-04-24

Seminar 5: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 15 aprilie 2011, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2011-03-23

Seminar 4: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 14 aprilie 2011, orele 14,00 la sediul Universitatii Nationale de Aparare - ...

Mai mult ...

2011-03-22

Seminar3: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 11 aprilie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-11

Seminar2: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 21 martie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-01

Seminar diseminare bune practici

Joi 10 martie 2011, orele 14,00, în amfiteatrul A5 din Campusul Didactica se v ...

Mai mult ...

2011-02-10

Atribuire contract de furnizare DVD-uri

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-16

Atribuire SERVICII ACHIZITII

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-06

Atribuire SERVICII GRAFICA

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2010-12-23

Atribuire AUDIT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor si aplic& ...

Mai mult ...

2010-11-10

Seminarii pentru tutori...

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2010 intre orele 9-16 repectiv 9-14 precum ...

Mai mult ...

2010-09-29

Conferinta de lansare a proiectului

Miercuri, 29 septembrie 2010, la sediul Universităţii“Spiru Haret” ...

Mai mult ...

2010-09-23

www.studentipracticieni.ro v2.0

Astazi s-a lansat versiunea 2.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

2010-09-01

www.studentipracticieni.ro v1.0

Astazi s-a lansat versiunea 1.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

0000-00-00

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse

În implementarea proiectului, respectiv în perioada raportată, au fost respectate regulile cu privire la egalitatea de şanse, prin:

- Promovarea oportunităţlor egale de şanse si de tratament nediscriminatoriu între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării, muncii şi informării; această regulă a fost aplicată în cazul instruirii şi formării cadrelor didactice coordonatoare (65 de femei din totalul de 118 participanţi), a personalului suport din instituţiile partenere, personal auxiliar şi din secretariatele facultăţilor (114 femei din totalul de 138 persoane instruite). Aceleaşi principii s-au aplicat şi în cazul organizării Conferinţei de lansare

( au fost invitate şi au participat 133 femei din totalul de 235 participanţi) sau a primelor două seminarii de schimb de experienţă şi bune practici la care au participat 194 de studenţi, cadre didactice, tutori, din care 146 au fost femei.

- Selectarea membrilor echipei de implementare (echipa de management şi experţii) pe baze nediscriminatorii în ceea ce priveşte criteriile de gen, naţionalitate, apartenenţă politică, selectarea efectuându-se pe baza criteriilor de competenţă, experienţă anterioară, calificare şi abilităţi; constituirea echipei de implementare s-a realizat prin Decizie a Rectorului Universităţii Spiru Haret;

- Inexistenţa diferenţierii de remunerare pentru aceiaşi muncă şi acelaşi număr de ore prestate;

- Asigurarea de către Managementul Proiectului a unor condiţii de muncă adecvate, respectarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi cei implicaţi în implementarea proiectului, informare transparentă, participarea membrilor echipei de management la luarea deciziilor;

- Diseminarea rezultatelor proiectului într-o modalitate publică, transparentă si nediscriminatorie, inclusiv prin intermediul website-ului proiectului, seminariilor şi reuniunilor care au avut loc.

Respectarea regulilor cu privire la  mediu

Pentru respectarea regulilor cu privire la mediu a fost emisă o Decizie a Managerului de Proiect cu privire la câteva reguli de bază care să fie urmate de către membrii echipei de implementare pe perioada derulării proiectului, respectiv:

  • Interdicţia aruncării hârtiei uzate, cartoanelor, tonerelor, cartuşelor pentru imprimante, becurilor, materialelor plastice
  • Obligativitatea intreruperii curentului electric pe perioada nefolosirii echipamentelor electronice, a prizelor, becurilor
  • Depozitarea corespunzătoare a deşeurilor biodegradabile (pungi, ambalaje din hârtie si carton, din lemn etc)

Studenţii implicaţi in proiectul nostru vor semna un contract de practică, ce prevede obligativitatea prezenţei la practică şi respectarea condiţiilor de primire a premiului şi a subvenţiei, unde este cazul. Aceştia au obligaţia de a citi şi de a respecta normele de conduită la locul de muncă, precum şi legislaţia şi protecţia muncii.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.