Studenti practicieni - studenti activi si integrati

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa". Titlul proiectului: "Studenti practicieni - studenti activi si integrati" Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176.

Anunturi

2013-06-07

S U B V E N T I I L E SI P R E M I I L E

SUBVENTIILE SI PREMIILE pentru ESEU vor fi achitate prin ordin de plata in cont ...

Mai mult ...

2013-06-05

Conferinta

Pe data de 19.06.2013 - va invitam la sala Amfiteatru din str. Ion Ghica nr.13 l ...

Mai mult ...

2012-07-17

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-07-16

COMUNICAT PROCEDURA ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-05-15

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE CONSUMABILE ECHIPAMENTE IT ANUN ...

Mai mult ...

2012-04-30

ACHIZITIE MOBILIER

ACHIZITIE MOBILIER ANUNT - Mai mult ...

2012-04-26

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE SERVICII PENTRU DEZVOLTARE SISTEM HELPDESK PENTRU CONSILIERE IN CARIE ...

Mai mult ...

2012-02-28

Seminar 6 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 27 aprilie 2012, orele 11:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2012-02-27

Seminar 5 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 23 aprilie 2012, orele 12:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Bucur ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 4 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 13 aprilie 2011, orele 11,00, la Craiova în amfiteatrul din Str. Vasile ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 3 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Miercuri 11 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din B ...

Mai mult ...

2012-02-25

Seminar 2 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 9 aprilie 2011, orele 16,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2012-02-24

Seminar pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 5 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Brasov ...

Mai mult ...

2012-02-23

Intalnirea de lucru a membrilor Echipei de implementare

27 Februarie 2012 ora 16:60, Șos. Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei) ...

Mai mult ...

2012-01-25

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

2012-01-15

Incep stagiile de practica

Începând cu luna ianuarie a acestiu an, vor începe stagiile de practica stude ...

Mai mult ...

2011-11-20

DIGITAL LIFE : Prezent si viitor

In perioada 29-30 noiembrie 2011 se va desfasura evenimentul "DIGITAL-LIFE: prez ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-04-26

Concurs de idei...

A fost deschis concursul pentru identificarea celor mai bune idei de imbunatatir ...

Mai mult ...

2011-04-25

Seminar 6: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 29 aprilie 2011, orele 10,30, la sediul Universitatii SPIRU HARET di Crai ...

Mai mult ...

2011-04-24

Seminar 5: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 15 aprilie 2011, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2011-03-23

Seminar 4: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 14 aprilie 2011, orele 14,00 la sediul Universitatii Nationale de Aparare - ...

Mai mult ...

2011-03-22

Seminar3: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 11 aprilie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-11

Seminar2: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 21 martie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-01

Seminar diseminare bune practici

Joi 10 martie 2011, orele 14,00, în amfiteatrul A5 din Campusul Didactica se v ...

Mai mult ...

2011-02-10

Atribuire contract de furnizare DVD-uri

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-16

Atribuire SERVICII ACHIZITII

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-06

Atribuire SERVICII GRAFICA

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2010-12-23

Atribuire AUDIT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor si aplic& ...

Mai mult ...

2010-11-10

Seminarii pentru tutori...

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2010 intre orele 9-16 repectiv 9-14 precum ...

Mai mult ...

2010-09-29

Conferinta de lansare a proiectului

Miercuri, 29 septembrie 2010, la sediul Universităţii“Spiru Haret” ...

Mai mult ...

2010-09-23

www.studentipracticieni.ro v2.0

Astazi s-a lansat versiunea 2.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

2010-09-01

www.studentipracticieni.ro v1.0

Astazi s-a lansat versiunea 1.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

0000-00-00

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare

Activităţile implementate pe parcursul periodei de raportare sunt în conformitate cu Graficul activităţilor  proiectului inclus în Anexa 1 – Cererea de finanţare, care cuprinde 14 activităţi cu 60 de subactivităţi.  Dintre acestea sunt neeligibile  toate acele subactivităţi care privesc instruirea şi informarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar din cele două universităţi partenere (0.4. Managementul cadrelor didactice privind stagiile de practică, 0.5. Formarea cadrelor didactice privind stagiile de practică, 1.2. Promovarea proiectului în rândul personalului suport din instituţiile partenere, 5.3.Informarea cadrelor didactice în cadrul unui seminar privind instruirea la curs a studenţilor instituţiilor asupra stagiilor de practică). Din cele 60 de subactivităţi, 51 au fost implementate pe parcursul perioadei de raportare reprezentând un procent de 85 % din totalul activităţilor prevăzute pentru primul an de implementare al proiectului (1.07.2010-30.06.2011). Totodată, toate subactivităţile prevăzute în  Graficul activităţilor  proiectului pe perioada de raportare au fost îndeplinite conform planificării, obţinându-se rezultatele prevăzute în Cererea de finanţare în procent de 100%. Pentru implementarea activităţilor proiectului în condiţiile prevăzute în Contractul de finanţare, până la validarea echipei de implementare (management şi implementare propriu-zisă) şi primirea sumelor cu titlu de prefinanţare, cele două universităţi partenere în proiect în conformitate cu Decizia reprezentantului legal al Solicitantului au pus la dispoziţie resursele materiale şi umane proprii. Având în vedere volumul mare de activităţi, grupul ţintă numeros şi faptul că proiectul se derulează în 6 judeţe din 5 regiuni de dezvoltare, pentru un management riguros echipa de implementare a proiectului s-a constituit în 8 grupuri de lucru.

Activităţile care au fost implementate în perioada de raportare, 01.07.2010-31.03.2011 sunt următoarele:

 

Codul şi denumirea activităţii

Descrierea activităţii

Stadiul activităţii

 

A0. Managementul proiectului:

 

 

0.1

Pregătirea implementării - echipa, sediu, cont

·         Stabilirea echipei de implementare a proiectului (echipa de management+echipa implementare propriu-zisă);

·         Elaborarea Fişei postului pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului;

·         constituire Grupuri de lucru;

·         Stabilirea si inspectia locaţiilor puse la dispoziţia proiectului de USH

·         Stabilirea bibliotecilor cu fond de carte diversificat şi a sălilor de lectură puse la dispoziţie de USH studenţilor/masteranzilor care efectuează stagii de practică în cadrul proiectului

·         Deschiderea conturilor proiectului, confecţionarea ştampilelor aferente proiectului;

·         Colectarea  materialelor suport ale stagiilor anterioare de practică pentru studiu şi analiză;

·         Analiza documentelor proiectului; studierea, verificarea şi analizarea documentelor şi materialelor suport ale stagiilor anterioare de practică

·         Amenajarea locaţiilor puse la dispoziţia proiectului de USH

·         Asigurare domeniu şi server pentru pagina de internet

Realizat

 

0.2

Stabilirea strategiei de lucru

·         Elaborare Procedură de management şi implementare cu plan de lucru

Realizat

 

0.3

Management financiar, consiliere juridică şi

managementul achiziţiilor publice

·         Elaborare Procedură de management financiar

·         Elaborare Metodologie de consiliere juridică

·         Consiliere juridica/avizare documente proiect conform Metodologie de consiliere juridică

·         Elaborare Procedură de management a achiziţiilor publice

·         Elaborare Procedură de furnizare a serviciilor de transport, cazare şi masă pentru participanţi din provincie

·         Elaborare Proceduri de deplasare  la locurile de desfăşurare ale evenimentelor organizate

·         Întocmirea şi actualizarea listei achiziţiilor

·         Elaborare Referate de necesitate a achiziţiilor

·         Elaborare Caiete de sarcini

·         Efectuare achiziţii

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 1 – 12

(iulie 2010 – iunie 2011)

 

0.4

Managementul cadrelor didactice privind stagiile de practică

·         Elaborare Procedură de management al cadrelor didactice privind stagiile de practică

·         Analiza şi avizarea Metodologiei de formare/instruirea a cadrelor didactice privind organizarea şi coordonarea stagiilor de practică, precum şi a suportului de curs, elaborată de către formator – cadru didactic al Universităţii Spiru Haret

Realizat

 

0.5

Formarea cadrelor didactice privind stagiile de practică

·         Organizarea si desfasurarea cursului de formare a cadrelor didactice privind desfăşurarea stagiilor de practică (selectarea, informarea şi mobilizarea cadrelor didactice coordonatoare a stagiilor de practică participante la eveniment)

Realizat

 

0.6

Monitorizare continuă şi evaluarea proiectului

·         Elaborare Procedură de planificare a activităţilor proiectului

·         Planificarea activitatilor proiectului

·         Elaborare Procedură de monitorizare continuă a stadiului de implementare a proiectului

·         Realizarea si monitorizarea activitatilor proiectului

·         Prezentarea proiectului, a echipei de implementare si trasarea sarcinilor.

·         Elaborare Procedură de evidenţă şi de înregistrare a documentelor proiectului  

·         Evidenţa, înregistrarea și arhivarea documentelor proiectului  

·         Elaborare Procedură de evaluare a performanţelor membrilor echipei de implementare a proiectului

·         Evaluarea performanţelor membriilor echipei de implementare a proiectului

·         Elaborare Procedură de  evaluare a evoluţiei şi progresului activităţilor proiectului

·         Evaluare evoluţiei şi progresului activităţilor proiectului

·         Elaborare Procedură de organizare şi desfăşurare întâlniri periodice cu studenţi/masteranzi din grupul ţintă pe durata desfăşurării stagiilor de practică

·         Organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri periodice cu membrii echipei de implementare a proiectului pe durata de implementare a acestuia si cu studenţii sau masteranzii din grupul ţintă pe durata desfăşurării stagiilor de practică

·         Elaborare Procedură de evaluare periodică a nivelului de realizare a indicatorilor proiectului

·         Evaluarea periodică a nivelului de realizare a indicatorilor proiectului

·         Informare/promovare/ publicitate periodica cu privire la evoluţia şi progresul activităţilor proiectului

·         Elaborare Procedură de organizare a conferinţei naţionale şi Procedură de repartizare participanţi la conferinta pe specializări şi zone geografice

·         Administrarea si actualizarea sistemelor informatice cu baze de date, a paginii de internet si a forumului

·         Elaborarea documentelor de personal

·         Asigurarea comunicarii cu CNDIPT – OIPOSDRU privind implementarea proiectului, elaborarea, primirea si transmiterea documentelor aferente

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 1 – 12

(iulie 2010 – iunie 2011)

 

0.7

Realizarea raportărilor şi raporturilor intermediare şi finale

·         Elaborare Procedură de realizare a rapoartelor tehnice şi financiare

·         Realizarea rapoartelor tehnice

·         Realizarea inregistrarilor contabile si a rapoartelor financiare

·         Realizarea raportărilor tehnice şi financiare, intermediare şi finale

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 1 – 12

(iulie 2010 – iunie 2011)

 

A1. Promovarea proiectului

 

1.1

Crearea unei pagini de internet a proiectului şi a unui forum de

discuţii

·         Elaborare Procedură de creare a unei pagini de internet a proiectului şi a unui forum

·         Stabilire design pagină de internet

·         Creare pagină de internet

·         Încărcare conţinut pagină de internet

·                  Creare forum de discuţii pe internet

Realizat

 

1.2

Promovarea proiectului în rândul personalului suport din instituţiile partenere

·         Elaborare Procedură de promovarea proiectului în rândul personalului suport din instituţiile partenere

·         Elaborare material de promovare a  proiectului

·         Prezentarea proiectului în rândului personalului auxiliar şi a celui din secretariatele facultăţilor

Realizat

 

1.3

Elaborarea şi tipărirea materialelor publicitare ale proiectului

·         Elaborare Procedură de elaborare şi tipărire a materialelor publicitare ale proiectului

·         Creare si listare/tiparire materiale publicitare

Realizat

 

1.4

Organizarea unei conferinţe naţionale de promovare a proiectului

(150 participanţi/1 zi)

·         Elaborare material de promovare a proiectului

·         Mobilizarea participanţilor la prezentarea proiectului în vederea promovării lui

·         Organizarea și desfăşurarea conferinţei

Realizat

 

1.5

Furnizarea serviciilor de transport, cazare şi masă pentru 30 de participanţi din provincie

·         Furnizarea serviciilor de transport, cazare şi masă pentru participanţii din provincie

Realizat

 

1.6

Realizarea şi transmiterea unor comunicate de presă

·         Elaborare Procedură pentru realizarea şi transmiterea unor comunicate de presă

·                  Elaborarea  si transmiterea unor comunicate de presă

Realizat

 

A2. Efectuarea analizei nevoilor de practică

 

2.1

Constituirea unui grup de lucru pentru analiză

·                  Constituirea unui grup de lucru pentru analiza nevoilor de practică

Realizat

 

2.2

Elaborarea unor chestionare de analiză pentru studenţi, tutori şi profesorii coordonatori

·         Elaborare Procedură pentru elaborarea si diseminarea  unor chestionare de analiză pentru studenţi, tutori şi cadrele didactice coordonatore a stagiilor de practică

·         Elaborarea unor chestionare de analiză pentru studenţi, tutori şi cadre didactice coordonatoare a stagiilor de practică pe specializări

·         Definitivarea setului standard de chestionare (studenţi, tutori, cadre didactice coordonatore a stagiilor de practică

·                  Elaborare  Procedura de repartizare a  cadrelor didactice coordonatoare a stagiilor de practică, a tutorilor si a studenţilor sau masteranzilor la sondajul de opinie privind nevoile de practică pe specializări şi zone geografice

Realizat

 

2.3

Diseminarea chestionarelor şi interpretarea rezultatelor obţinute

·         Diseminarea şi colectarea chestionarelor completate de către studenţii/masteranzii participanţi la sondajul de opinie privind nevoile de practică pe specializări şi zone geografice;

·         Diseminarea şi colectarea chestionarelor completate de către cadrele didactice coordonatoare a stagiilor de practică şi  tutorii  participanţi la sondajul de opinie privind nevoile de practică pe specializări şi zone geografice;

·                  Interpretarea rezultatelor obţinute prin prelucrarea şi analiza chestionarelor completate de studenţi/masteranzi, cadre didactice coordonatoare a stagiilor de practică şi tutori

Realizat

 

2.4

Redactarea raportului de analiză a nevoilor de practică pe baza concluziilor la analiza chestionarelor

·         Redactarea rapoartelor de analiză a nevoilor de practică pe baza  chestionarelor completate de studenţi/masteranzi, cadre didactice coordonatoare a stagiilor de practică şi tutori

·                  Redactarea raportului sinteză de analiză a nevoilor de practică pe baza  rapoartelor de analiză a nevoilor de practică realizate prin interpretarea  chestionarelor completate de studenţi/masteranzi, cadre didactice coordonatoare a stagiilor de practică şi tutori

Realizat

 

A3. Identificarea partenerilor de practică

 

3.1

Formularea si transmiterea catre potentialii parteneri de practica a unor scrisori de primire in practica a studentilor

·         Elaborarea şi standardizarea scrisorilor de primire în practică a studenţilor/masteranzilor de către potenţialii parteneri de practică.

·                  Transmiterea scrisorilor de primire în practică a studenţilor/masteranzilor de către potenţialii parteneri de practică.

Realizat

 

3.1

Crearea bazei de date cu parteneri

·         Crearea bazei de date cu parteneri de practică

·                  Actualizarea bazei de date cu parteneri de practică

Realizat

 

3.3

Stabilirea de comun acord cu partenerii de practica a conditiilor din conventia cadru

·         Elaborarea modelului de convenţie – cadru pe fiecare specializare şi stabilirea cu partenerii de practică a condiţiilor din convenţia - cadru

·                  Elaborarea formularului standard de convenţie – cadru

Realizat

 

3.4

Incheierea conventiilor cadru cu partenerii de practica

·         Incheierea convenţiilor cadru cu partenerii de practica

Realizat

 

A4. Elaborarea metodologiei de concurs

 

4.1

Elaborarea si postarea metodologiei de concurs pentru identificarea unor idei de imbunatatire a activitatii organizatorului de practica

·         Elaborare  Procedură de elaborare şi postarea a metodologiei de concurs pentru identificarea unor idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică

·         Elaborarea proiectului metodologiei de concurs pentru fiecare specializare pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică

·         Elaborarea formatului standard al metodologiei de concurs pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică

·         Postarea pe internet a metodologiei de concurs pentru identificarea celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică

Realizat

 

A5. Informarea şi recrutarea potenţialilor participanţi

 

5.1

Publicarea a 2 articole in ziar si a unui anunt pe pagina de internet de promovare a stagiilor de practica

·         Elaborarea, aprobarea şi tehnoredactarea a 2 articole în vederea publicării (ziar, internet)

·         Publicarea a 2 articole în ziar și postarea lor pe internet

·         Elaborarea, aprobarea şi tehnoredactarea unui anunţ de promovare a proiectului

·         Postarea pe internet a anunţului de promovare a proiectului

Realizat

 

5.2

Elaborarea si tiparirea a 100 de afise

·         Elaborarea, aprobarea şi tehnoredactarea afişului de promovare a proiectului

·         Tipărirea afişului de promovare a proiectului

Realizat

 

5.3

Informarea cadrelor didactice in cadrul unui seminar privind instruirea la curs a studentilor institutiilor asupra stagiilor de practica

·         Elaborare Procedură de informarea a cadrelor didactice din universităţilor partenere în proiect în cadrul unui seminar privind instruirea la curs a studenţilor/masteranzilor asupra stagiilor de practică

·         Mobilizarea cadrelor didactice pentru participarea la seminarul desfăşurat în scopul informării la curs a studenţilor/masteranzilor asupra modului de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică în cadrul proiectului

·         Desfăşurarea seminariilor de pregătire a cadrelor didactice, pe specializări, în scopul informării la curs a studenţilor/masteranzilor asupra modului de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

5.4

Elaborarea si multiplicarea fiselor de inscriere pe specializari

·         Elaborare Procedură de elaborare şi multiplicare a fişelor de înscriere pe specializări

·         Elaborarea modelului de fişă de înscriere la practică pentru fiecare specializare

·         Elaborarea formularului standard de fişă de înscriere la practică

·         Coordonarea activitatii de multiplicare a formularului standard de fişă de înscriere la practică

·          

Realizat

 

5.5

Inscrierea studentilor pe specializari

·         Coordonarea activitatii de inscriere a studenţilor sau masteranzilor, pe specializari, pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului, cu precizarea mediei generale a anului anterior de studiu/ medie de licenta/ medie admitere sau medie bacaluareat

Realizat

 

5.6

Crearea unei baze de date a studentilor

·         Crearea bazei de date a studenţilor

·         Actualizarea bazei de date a studenţilor

Realizat

 

A6. Selectarea particpanţilor pe specializări

 

6.1

Inserarea in baza de date cu studenti a mediilor generale ale acestora din anii anteriori

·         Încărcarea în baza de date a studenţilor a mediei generale a aniilor anteriori de studiu sau a medie de admitere/bacalaureat

Realizat

 

6.2

Selectarea participantilor in ordinea descrescatoare a mediilor

·         Selectarea, în ordinea descrescătoare a mediilor, a studenţilor/masteranzilor înscrişi pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

6.3

Nominalizarea beneficiarilor de subventii pe specializari (primii 10% in urma evaluarii)

·         Stabilirea studenţilor/masteranzilor înscrişi pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului care vor beneficia de subvenţii, pe specializări, (primii 10% selectaţi în ordinea descrescătoare a mediilor)

Realizat

 

A7. Alocarea studenţilor pe partenerii de practică

 

7.1

Crearea unui soft de alocare a studentilor

·         Crearea unui soft de alocare a studenţilor care s-au înscris pentru a fi selecţionaţi în vederea  efectuării stagiilor de practică în cadrul proiectului

 

Realizat

 

7.2

Alocarea studentilor pe specializari

·         Alocarea, pe specializări, a studenţilor selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

7.3

Afisarea rezultatelor alocarii pe pagina de internet a proiectului si la avizierele institutiilor de proiect

·         Afişarea studenţilor care vor efectua stagiile de practică în cadrul proiectului pe pagina de internet aferentă acestuia

·         Coordonarea afişarii studenţilor care vor efectua  stagiile de practică în cadrul proiectului la avizierele facultăţilor ale căror specializări fac obiectul proiectului

Realizat

 

A8. Elaborarea documentelor de suport pentru stagiile de practică

 

 

8.1

Constituirea unor grupuri de elaborare & redactare pe specializari

·         Constituirea grupurilor de elaborare şi redactare, pe specializări, a  manualelor şi caietelor de practică, a formularelor de evaluare  pe parcurs şi post-stagiu a studenţilor de către tutori şi cadrelor didactice coordonatoare a stagiilor de practică,  precum şi a certificatului standard de participare la stagii de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

8.2

Elaborarea a 11 manuale model pentru practica, a 10 caiete model de practica si a unor formulare de evaluare post-stagiu a studentilor de catre tutori si profesorii coordonatori si a unui certificat model de participare

·         Elaborare Procedură pentru elaborarea unor  documente suport a stagiilor de practică organizate în cadrul proiectului

·         Elaborarea şi redactarea, pe specializări, a  manualelor şi caietelor de practică, a formularelor de evaluare  post-stagiu a studenţilor de către tutori şi cadrelor didactice coordonatoare a stagiilor de practică,  precum şi a certificatului standard de participare la stragii de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

8.3

Imprimarea manualelor de practica pe CD-uri si tiparirea caietelor de practica, a formularelor de evaluare post-stagiu si a certificatelor de participare

·         Imprimarea manualelor de practică pe CD-uri şi tipărirea caietelor de practică, a formularelor de evaluare post-stagiu şi a certificatelor de participare

Realizat

 

A9. Pregatirea stagiului de practică

 

9.1

Elaborarea, tiparirea si semnarea contractelor de practica intre universitate si student

·         Elaborare Procedură pentru elaborarea, tipărirea şi semnarea contractelor de practică între universitate şi student

·         Elaborarea, pe specializări, a contractelor de practică, între USH/UNAP şi studenţii/masteranzii selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului

·         Elaborarea formularului standard de contract de practică între USH/UNAP şi studenţii/masteranzii selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului

·         Coordonarea activitatii de tipărire, distribuire şi semnare a contractului de practică între USH/UNAP şi studenţii/masteranzii selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului

Realizat

 

9.2

Realizarea si postarea pe pagina de internet a unei brosuri privind legislatia si protectia muncii si norme de conduita la locul de munca

·         Elaborarea şi redactarea pe specializări a broşurii privind legislaţia şi protecţia muncii precum şi a normelor de conduită la locul de muncă

·         Postarea pe pagina de internet a broşurii privind legslaţia şi protecţia muncii precum şi a normelor de conduită la locul de muncă

Realizat

 

9.3

Acordarea subventiilor (430 lei/student x 220)

·         Elaborare Procedură de acordare a subvenţiilor

·         Stabilirea listei studenţilor/masteranzilor selecţionaţi pentru efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului care îndeplinesc condiţiile legale pentru primirea subvenţiei de 430 lei/student/ masterand

·         Acordarea subvențiilor în cuantum de 430 lei pe student sau masterand/ stagiu de practică, pe specializări, în baza listelor cu studenții/masteranzii care îndeplinesc condițiile legale și plata acestora pe măsura efectuării stagiului de practică

Realizat

 

9.4

Achizitionarea si predarea catre profesorii coordonatori a materialelor consumabile necesare efectuarii stagiilor de practica

·         Elaborare Procedură de achiziţionare şi predare  a materialelor consumabile necesare efectuării stagiilor de practică către cadrele didactice coordonatoare a stagiilor de paractică

·         Întocmirea referatelor de necesitate pe specializări și studierea referatelor facultăţilor ale căror specializări sunt implicate în implementarea proiectului privind necesarul de materiale consumabile pentru efectuarea stagiilor de practică

·         Centralizarea materialelor consumabile, de achiziționat, necesare efectuării stagiilor de practică

 

·         Stabilirea necesarului  de materialelor consumabile, pe specializari, pentru a fi predate cadrelor didactice coordonatoare a stagiilor de practică pe durata efectuarii practicii de specialitate, in conformitate cu planurile de învățământ

Realizat

 

9.5

Distribuirea caietelor de practica si a formularelor de evaluare post-stagiu catre studenti

·         Distribuirea caietelor de practică şi a formularelor de evaluare poststagiu către cadrele didactice coordonatoare, în vederea distribuirii lor către studenţi/masteranzi din grupul ţintă

Realizat

 

9.6

Organizarea logistica a stagiilor de practica

·         Elaboare Procedură de organizarea logistică a stagiilor de practică

·         Organizarea logistică a stagiilor de practică – extrase din planul de învăţământ

·         Întocmirea referatelor pe specializări a necesarului serviciilor de cazare, transport şi masă în vederea desfăşurării stagiilor de practică

·         Centralizarea necesarului serviciilor de cazare, transport şi masă în vederea desfăşurării stagiilor de practică

·         Asigurarea serviciilor de cazare, transport şi masă în vederea desfăşurării stagiilor de practică

Realizat

 

A10. Formarea tutorilor

 

10.1

Pregatirea a 2 seminarii privind documentele suport si abilitati personale de comunicare si coaching / 105 tutori / 2 zile

·         Elaborare Procedură de pregatirea a  seminariilor privind documentele suport şi abilităţi personale de comunicare şi coaching

·         Mobilizarea tutorilor pentru participarea la 2 seminarii având ca obiectiv formarea abilităţilor personale de comunicare necesare realizării activităţii tutoriale în cadrul proiectului

·         Elaborarea documentelor suport în vederea desfăşurării seminariilor cu tutorii

·         Elaborarea documentelor de promovare a seminariilor

·         Realizarea documentelor suport şi de promovare în vederea desfăşurării seminariilor cu tutorii (105 mape cu documente suport necesare defăşurării activităţii tutoriale)

Realizat

 

10.2

Desfasurarea seminariilor

·         Desfăşurarea primului seminar cu tutorii, cu distribuirea documentelor suport aferente

·         Desfăşurarea celui de-al doilea seminar cu tutorii

Realizat

 

A11. Derularea stagiilor de practică

 

11.1

Multiplicarea conventiilor de confidentialitate a datelor din institutia de practica dupa modelul primit de la institutiile partenere de practica si distribuirea lor catre institutii

·         Elaborare Procedură de multiplicare a Convenţiilor de confidenţialitate a datelor partenerului de practică

·         Identificarea partenerilor de practică care folosesc în activitatea lor convenţii de confidenţialitate

·         Multiplicarea şi distribuirea formularului standard de convenţie de confidenţialitate

Realizat

 

11.2

Transportul si cazarea studentilor la locatiile de practica

·         Furnizarea serviciilor de transport şi cazare  pentru studenţii/masteranzii selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 6 – 11

(decembrie 2010 – mai 2011)

 

11.3

Monitorizarea derularii practicii si rezolvarea eventualelor nereguli ce pot aparea in practica studentilor

·         Elaborare Procedură de monitorizare a  derularii practicii şi rezolvarea eventualelor nereguli ce pot apărea în practica studenţilor

·         Monitorizarea derularii stagiilor de practică, de regula, o vizita pe saptamana/tutore

·         Rezolvarea eventualelor nereguli ce pot apărea pe durata pregatirii si derulării stagiilor de practică

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 6 – 11

(decembrie 2010 – mai 2011)

 

 

A12. Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi

 

12.1

Evaluarea studentilor de catre tutori si profesorii coordonatori

·         Evaluarea studenţiilor/masteranziilor selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului de către tutori prin acordarea unor calificative

·         Evaluarea studenţiilor/masteranziilor selecţionaţi pentru  efectuarea  stagiilor de practică în cadrul proiectului de către cadrele didactice coordonatoare a stagiilor de practică prin acordarea notelor la disciplina Practică de specialitate

·         Elaborarea unor chestionare de analiză post-stagiu pentru studenţi, tutori şi cadre didactice coordonatore a stagiilor de practică pe specializări

·         Definitivarea setului standard de chestionare post-stagiu (studenţi, tutori, cadre didactice coordonatore a stagiilor de practică

·         Diseminarea şi colectarea chestionarelor post-stagiu completate de către studenţii/masteranzii participanţi la sondajul de opinie privind desfasurarea practicii pe specializări şi zone geografice;

·         Diseminarea şi colectarea chestionarelor post-stagiu completate de către cadrele didactice coordonatoare a stagiilor de practică şi  tutorii  participanţi la sondajul de opinie privind desfasurarea practicii pe specializări şi zone geografice;

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 6 – 11

(decembrie 2010 – mai 2011)

 

12.2

Inmanarea certificatelor de participare

·         Înmânarea certificatelor de participare (după efectuarea stagiului de practică)

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului, activitetea se desfășoară în lunile 7 – 11

(ianuarie 2011 – mai 2011)

 

A14. Derularea unui schimb de experienţă şi diseminare de bune practici la finanlul proiectului

 

14.1

Organizarea si desfasurarea a 5 seminarii de feedback si lectii invatate pe domenii (50 participanti/1 zi)

·         Elaborare Procedura de pregatirea a 5 seminarii de feedback şi lecţii învăţate pe domenii (50 participanţi/1 zi)

·         Selecţionarea studenţilor, tutorilor, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică pentru participarea

·         la cele 5 seminarii de feedback în urma organizării şi desfăşurării stagiilor de practică

·         Mobilizarea studenţilor, tutorilor, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică selecţionaţi pentru participarea la cele 5 seminarii de feedback în urma organizării şi desfăşurării stagiilor de practică

·         Elaborarea documentelor suport şi de promovare în vederea desfăşurării seminariilor cu studenţii/masteranzii, tutorii, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică

·         Tipărirea documentelor suport în vederea desfăşurării seminariilor cu studenţii/masteranzii, tutorii, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică (250 de mape)

·         Furnizarea serviciilor de transport pentru participanţii care solicită acest serviciu

·         Asigurarea mesei pentru participantii pentru participanţii care solicită acest serviciu

·         Desfăşurarea primului seminar cu studenţii/masteranzii, tutorii, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică (50 participanţi)

·         Desfăşurarea celui de-al doilea seminar cu studenţii/masteranzii, tutorii, cadrelor didactice cordonatoare a stagiilor de practică (50 participanţi)

În curs de realizare

(conform Planului de implementare al activităților proiectului activitetea se desfășoară în lunile 8 – 11

(feb. – mai 2011)

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.