Studenti practicieni - studenti activi si integrati

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa". Titlul proiectului: "Studenti practicieni - studenti activi si integrati" Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176.

Anunturi

2013-06-07

S U B V E N T I I L E SI P R E M I I L E

SUBVENTIILE SI PREMIILE pentru ESEU vor fi achitate prin ordin de plata in cont ...

Mai mult ...

2013-06-05

Conferinta

Pe data de 19.06.2013 - va invitam la sala Amfiteatru din str. Ion Ghica nr.13 l ...

Mai mult ...

2012-07-17

ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-07-16

COMUNICAT PROCEDURA ACHIZITIE ECHIPAMENTE FINISARE

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE FINISARE MATERIALE PUBLICITARE (PRESA, GHILOTINA, APAR ...

Mai mult ...

2012-05-15

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE CONSUMABILE ECHIPAMENTE IT ANUN ...

Mai mult ...

2012-04-30

ACHIZITIE MOBILIER

ACHIZITIE MOBILIER ANUNT - Mai mult ...

2012-04-26

ACHIZITIE SERVICII

ACHIZITIE SERVICII PENTRU DEZVOLTARE SISTEM HELPDESK PENTRU CONSILIERE IN CARIE ...

Mai mult ...

2012-02-28

Seminar 6 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 27 aprilie 2012, orele 11:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2012-02-27

Seminar 5 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 23 aprilie 2012, orele 12:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Bucur ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 4 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 13 aprilie 2011, orele 11,00, la Craiova în amfiteatrul din Str. Vasile ...

Mai mult ...

2012-02-26

Seminar 3 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Miercuri 11 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din B ...

Mai mult ...

2012-02-25

Seminar 2 pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 9 aprilie 2011, orele 16,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2012-02-24

Seminar pentru schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 5 aprilie 2012, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Brasov ...

Mai mult ...

2012-02-23

Intalnirea de lucru a membrilor Echipei de implementare

27 Februarie 2012 ora 16:60, Șos. Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei) ...

Mai mult ...

2012-01-25

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

2012-01-15

Incep stagiile de practica

Începând cu luna ianuarie a acestiu an, vor începe stagiile de practica stude ...

Mai mult ...

2011-11-20

DIGITAL LIFE : Prezent si viitor

In perioada 29-30 noiembrie 2011 se va desfasura evenimentul "DIGITAL-LIFE: prez ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-05-04

Conferinta nationala privind practica de specialitate

Miercuri 22 iunie 2011 ora 11:00, va invitam sa participati la Conferinta nation ...

Mai mult ...

2011-04-26

Concurs de idei...

A fost deschis concursul pentru identificarea celor mai bune idei de imbunatatir ...

Mai mult ...

2011-04-25

Seminar 6: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 29 aprilie 2011, orele 10,30, la sediul Universitatii SPIRU HARET di Crai ...

Mai mult ...

2011-04-24

Seminar 5: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Vineri 15 aprilie 2011, orele 15:00, la sediul Universitatii SPIRU HARET din Rm. ...

Mai mult ...

2011-03-23

Seminar 4: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Joi 14 aprilie 2011, orele 14,00 la sediul Universitatii Nationale de Aparare - ...

Mai mult ...

2011-03-22

Seminar3: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 11 aprilie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-11

Seminar2: Schimb de experienta si diseminare de bune practici

Luni 21 martie 2011, orele 17,00, în amfiteatrul din Sos. Berceni Nr. 24 se va ...

Mai mult ...

2011-03-01

Seminar diseminare bune practici

Joi 10 martie 2011, orele 14,00, în amfiteatrul A5 din Campusul Didactica se v ...

Mai mult ...

2011-02-10

Atribuire contract de furnizare DVD-uri

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-16

Atribuire SERVICII ACHIZITII

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2011-01-06

Atribuire SERVICII GRAFICA

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi a ...

Mai mult ...

2010-12-23

Atribuire AUDIT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor si aplic& ...

Mai mult ...

2010-11-10

Seminarii pentru tutori...

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2010 intre orele 9-16 repectiv 9-14 precum ...

Mai mult ...

2010-09-29

Conferinta de lansare a proiectului

Miercuri, 29 septembrie 2010, la sediul Universităţii“Spiru Haret” ...

Mai mult ...

2010-09-23

www.studentipracticieni.ro v2.0

Astazi s-a lansat versiunea 2.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

2010-09-01

www.studentipracticieni.ro v1.0

Astazi s-a lansat versiunea 1.0 a site-ului www.studentipracticieni.ro ...

Mai mult ...

0000-00-00

REUNIUNE PREGĂTITOARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Universitatea Spiru Haret a organizat în ziua de 22 ianuarie 2012 o REUNIUNE PR ...

Mai mult ...

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul abordează problematica dezvoltării resurselor umane prin corelarea învăţării cu piaţa muncii, în vederea asigurării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Proiectul are ca obiectiv general efectuarea de studii, analize, rapoarte şi strategii  în domeniul corelării teoriei cu practica de specialitate pe durata studiilor universitare pentru asigurarea tranziţiei de la şcoală la economia reală, în vederea îmbunătăţirii modului de organizare şi de desfăşurare a practicii de specialitate, disciplină obligatorie în planurile de învăţământ, care are ca rezultat direct îmbunătăţirea pregătirii absolvenţilor pentru integrarea pe piaţa muncii.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit întărirea capacităţii de derulare a stagiilor de practică pentru studenţii instituţiilor partenere în cadrul proiectului în următoarele specializări de licenţă: Finanţe şi Bănci, Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice, Geografia Turismului, Drept, Administraţie Publică, Marketing, Afaceri Internaţionale, Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Ştiinţe militare (licenţă: conducere interarme – forţe terestre,  conducere logistică şi masterat: conducere interarme forţe aeriene, conducere interarme – forţe terestre, conducere interarme – forţe navale, securitate şi apărare, securitate naţională şi comunicare publică, management logistic, management economico-financiar). La 1 iulie 2010, Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare - Carol I, a demarat proiectul "Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi" (POSDRU/90/2.1/S/64176, aprobat la 28.06.2010). 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectul are ca obiective specifice întocmirea de rapoarte de analiză pe baza cărora se elaborează documentele suport necesare desfăşurării practicii de specialitate, în format standardizat sau propriu fiecărei specializări, după caz. Se elaborează totodată şi proceduri unitare de organizare şi de desfăşurare a stagiilor de practică la parteneri de practică din mediul economic real.

Toate acestea urmăresc:

1)întărirea motivaţiei actorilor implicaţi;

2)creşterea nivelului de pregătire a tutorilor;

3)derularea unui program continuu şi eficient de evidenţă şi încadrare a studenţilor în activitatea practică;

4)identificarea unor instituţii cu dotare logistică necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi crearea  unei evidenţe coerente;

5)diseminarea corespunzătoare printre studenţi a informaţiilor privind stagiile de practică;

6)realizarea unor materiale suport pentru stagiul de practică;

7)instruirea adecvată a practicanţilor în privinţa legislaţiei şi protecţiei muncii şi conduita la locul de muncă.

Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se incadrează în:
- Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţăturii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii",
- Domeniul major de investiţie 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă".

Proiectul se desfasoară pe o perioadă de 36 de luni, în regiunile: Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Sud-Est Centru, iar judeţele cuprinse sunt urmatoarele: Argeş, Dolj,

Valcea, Bucureşti, Constanta, Braşov, Alba. Pe durata celor 3 ani, 3 serii de studenţi vor efectua practica de specialitate.

Acest proiect se înscrie în strategia Consiliului European relansată prin Strategia de la Lisabona prin comutarea accentului pe creşterea dezvoltării economice şi pe ocupare în spiritul orientărilor strategice comunitare privind coeziunea 2007-2013.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.